WARSZTATY W MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN.

Uczestnicy SDS w Otwocku na warsztatach w POLIN

W dniu 8 sierpnia 2019 roku gościliśmy ponownie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Warsztaty i spojrzenie na Judaizm w muzeum POLIN.

Uczestnicy SDS w Otwocku na warsztatach w POLIN
Uczestnicy SDS w Otwocku na warsztatach w POLIN

Tym razem wizyta odbyła się w ramach warsztatów, dzięki którym poznaliśmy kulturę, historię i obyczaje żydowskie.

Uczestnicy SDS w Otwocku na warsztatach w POLIN
Uczestnicy SDS w Otwocku na warsztatach w POLIN

Ciekawe warsztaty,nowe wiadomości i inne spojrzenie na judaizm.


Różnorodność jest piękna i bardzo ciekawa.

Uczestnicy SDS w Otwocku na warsztatach w POLIN
Uczestnicy SDS w Otwocku na warsztatach w POLIN


Wrócimy tu jeszcze 😊 bo bardzo nam się podobało!

MUZEUM POLIN- HISTORIA I LOKALIZACJA

Muzeum POLIN jest pierwszą w Polsce publiczno-prywatną instytucją tworzoną wspólnie przez rząd, samorząd lokalny i organizację pozarządową.

Muzeum POLIN jest nowoczesną instytucją kultury – muzeum historycznym ukazującym 1000 lat dziejów polskich Żydów.

Jest też miejscem spotkań i dialogu tych wszystkich, którzy pragną lepiej poznać przeszłość i współczesną kulturę żydowską, którzy z polsko-żydowskiej historii chcą wyciągnąć wnioski na przyszłość, którzy chcą zmierzyć się ze stereotypami i stawić czoła współczesnym zagrożeniom, takimi jak ksenofobia i nacjonalistyczne uprzedzenia.

Służąc ideom otwartości, tolerancji i prawdy muzeum przyczynia się do wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów.

POLIN-Foto: Kamil Grądzki

Muzeum Historii Żydów Polskich jest zlokalizowane w Warszawie przy ulicy Mordechaja Anielewicza 6