19 LAT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W OTWOCKU.

19 lat SDS w OTWOCKU

W tym roku nasza placówka obchodziła dziewiętnaste urodziny.


Świętowaliśmy je w plenerze podczas kuligu zorganizowanego przez Stajnię Mirabel .

Kulig, ognisko i wyśmienita zabawa, tak uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku świętowali dziewiętnaste urodziny ŚDS.

Zabawa, tańce i fantastyczna pogoda znakomicie wypełniły ten szczególny dzień.

Ognisko przygotowane przez Stajnię Mirabel pozwoliło się uczestnikom dodatkowo rozgrzać.

Przy okazji warto wspomnieć o początkach placówki, inicjatorach i twórcach.

W powiecie otwockim istniało zapotrzebowanie na placówkę zajmującą się osobami chorymi psychicznie. Dzięki staraniom Pani Małgorzaty Woźnickiej – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku oraz Starosty Otwockiego Pana Mirosława Pszonki, zawarto porozumienie między powiatem
a wojewodą mazowieckim.

Na mocy tego porozumienia utworzono Środowiskowy Dom Samopomocy.

Powiat przeznaczył na ten cel budynek z działką przy ul. Pułaskiego 5a (budynek dawnej poradni stomatologicznej i protetyki). Inwestycję w wysokości ok. 100 tyś złotych sfinansował wojewoda mazowiecki i to ten organ administracji rządowej będzie finansował dalsze działanie placówki, jako zadane zlecone gminom lub powiatom.

W dniu 19 stycznia 2005 roku Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Pani Hanna Lipke w imieniu Wojewody Mazowieckiego dokonała uroczystego otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku.

Była to wówczas 44 placówka tego typu uruchamiana w województwie mazowieckim.

Więcej informacji o historii ŚDS