KADRA

personel Środowiskowego domu samopomocy w otwocku to:

AGNIESZKA WIECZOREK
– DYREKTOR

Posiada wykształcenie wyższe – mgr pedagogiki społecznej, ukończone studia podyplomowe na kierunku polonistyka i socjoterapia, specjalizację I Stopnia z pracy socjalnej, specjalizację z organizacji pomocy społecznej oraz bardzo liczne kursy i szkolenia z zakresu pomocy społecznej, psychologii i psychiatrii.

Aktywna zawodowo od 20 lat. Przez 12 lat pracowała z młodzieżą niedostosowaną społecznie w Ognisku Wychowawczym „Świder” jako pracownik socjalny, wychowawca i dyrektor placówki.

Od 1 sierpnia 2015 kieruje Środowiskowym Domem Samopomocy w Otwocku.
Od  listopada 2022 pracuje w Powiatowym Zespole Orzekania o  Niepełnosprawności jako pracownik socjalny.


MAŁGORZATA ZDUNEK
– TERAPEUTA

Posiada wykształcenie średnie, ukończone Studium Medyczne na kierunku opiekun medyczny, jest w trakcie edukacji na kierunku terapia zajęciowa.
Jest pracownikiem z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami upośledzonymi umysłowo oraz chorującymi psychicznie.


MAGDALENA ŚWIĘTONIEWSKA
– STARSZY TERAPEUTA

Posiada wykształcenie wyższe na kierunku oligofrenopedagogika z terapią zajęciową na APS w Warszawie.
Jest pracownikiem z 18-letnim doświadczeniem w pracy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Warsztatach Terapii Zajęciowej jako terapeuta zajęciowy, w Domu Dziecka jako wychowawca oraz obecnie od ponad 10 lat jako straszy terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Otwocku.


URSZULA KASPRZAK
– STARSZY TERAPEUTA

Absolwentka studiów magisterskich w Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie. Uzyskała tytuł terapeuty zajęciowego w Medycznym Studium Zawodowym w Otwocku.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Józefowie oraz w Domu Dziecka.
Od 2008 r. pracuje w Środowiskowym Domu Samopomocy w Otwocku jako terapeuta zajęciowy prowadząc zajęcia grupowe oraz pracownię rękodzielniczą. Bierze udział w licznych szkoleniach i konferencjach poświęconych zdrowiu psychicznemu.


AGNIESZKA URBANIAK
– Psychoterapeutka, psycholożka

Posiada doświadczenie pracy klinicznej  – w latach 2008-2018 Szpital Tworkowski, oddział dzienny.
Pracuje z osobami doświadczającymi różnorodnych kryzysów psychicznych, szczególnie z diagnozą psychozy.


EMILIA ANDRASIAK
-Psychoterapeutka, psycholożka

Jest magistrem psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończyła również 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji (rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

Odbywała staż kliniczny na oddziałach szpitalnych.

Ma doświadczenie w terapii osób z różnorodnymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. Pracowała również z klientami, którzy nie mieli postawionych diagnoz psychiatrycznych, natomiast znaleźli się w trudnym przełomowym momencie życia oraz z ofiarami przemocy.

Należy do Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


MAŁGORZATA ZIELIŃSKA
-STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY

Posiada wykształcenie wyższe na kierunku polityka społeczna i praca socjalna na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła specjalizację I i II stopnia na kierunku praca socjalna oraz praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie i ich rodzinami. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu terapii środowiskowej.

Jest pracownikiem socjalnym z 18-letnim doświadczeniem. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i Ośrodku Pomocy Społecznej.

Od 1 września 2023r. jest zatrudniona jako starszy pracownik socjalny w Środowiskowym Domu Samopomocy w Otwocku.


MONIKA NIEMIEC
– ADMINISTRATOR

Wykształcenie średnie, ekonomiczne. Administruje pracą sekretariatu ŚDS, obsługuje program żywieniowy i magazynowy.