KADRA

personel Środowiskowego domu samopomocy w otwocku to:

AGNIESZKA WIECZOREK – DYREKTOR

Posiada wykształcenie wyższe – mgr pedagogiki społecznej, ukończone studia podyplomowe na kierunku polonistyka i socjoterapia, specjalizację I Stopnia z pracy socjalnej, specjalizację z organizacji pomocy społecznej oraz bardzo liczne kursy i szkolenia z zakresu pomocy społecznej, psychologii i psychiatrii.

Aktywna zawodowo od 20 lat. Przez 12 lat pracowała z młodzieżą niedostosowaną społecznie w Ognisku Wychowawczym „Świder” jako pracownik socjalny, wychowawca i dyrektor placówki. Zaangażowana w pracę na rzecz Stowarzyszenia „Przywrócić Dzieciństwo”.

Od 1 sierpnia 2015 kieruje Środowiskowym Domem Samopomocy w Otwocku.


EWA KANIEWSKA – STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY

Posiada wykształcenie średnie w zawodzie pracownik socjalny, prawie 40-stoletnie doświadczenie w pracy z osobami chorującymi psychiczne. Biegła w sprawach związanych z pracą socjalną. Ponad to zaangażowana w pracę Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnoprawności w Otwocku oraz Sądu Rejonowego w Otwocku jako kurator społeczny dla dorosłych.


MAŁGORZATA ZDUNEK – TERAPEUTA

Posiada wykształcenie średnie, ukończone Studium Medyczne na kierunku opiekun medyczny, jest w trakcie edukacji na kierunku terapia zajęciowa. Jest pracownikiem z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami upośledzonymi umysłowo oraz chorującymi psychicznie.


MAGDALENA ŚWIĘTONIEWSKA – STARSZY TERAPEUTA

Posiada wykształcenie wyższe na kierunku oligofrenopedagogika z terapią zajęciową na APS w Warszawie. Jest pracownikiem z 12-letnim doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi o różnym stopniu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Warsztatach Terapii Zajęciowej jako terapeuta zajęciowy, w Domu Dziecka jako wychowawca oraz obecnie od 4 lat jako straszy terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Otwocku.


URSZULA KASPRZAK – STARSZY TERAPEUTA

Absolwentka studiów magisterskich w Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie. Uzyskała tytuł terapeuty zajęciowego
w Medycznym Studium Zawodowym w Otwocku.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Szpitalu Neuropsychiatrycznym
w Józefowie oraz w Domu Dziecka. Od 2008 r. pracuje w Środowiskowym Domu Samopomocy w Otwocku jako terapeuta zajęciowy prowadząc zajęcia grupowe oraz pracownię rękodzielniczą. Bierze udział w licznych szkoleniach i konferencjach poświęconych zdrowiu psychicznemu.


WITOLD BRÖCKER – STARSZY TERAPEUTA

Absolwent Studium Nauczycielskiego na kierunku technika i plastyka, wykształcenie wyższe – mgr pedagogiki specjalnej uzyskał na WSPS kończąc kierunek oligofrenopedagogika. Posiada ponad 40 – letnie doświadczenie w pracy z osobami upośledzonymi umysłowo
i niepełnosprawnymi, był dyrektorem Szkoły Specjalnej nr 213 w Warszawie, wykładowcą na WSPS, pracownikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Otwocku a od 7 lat jest terapeutą
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Otwocku.

Prowadził zajęcia z plastyki, techniki, zajmował się stolarstwem meblowym. Posiada ogromną wiedzę i umiejętności w różnych technikach plastycznych: malarstwo, grafika, rzeźba, płaskorzeźba, metaloplastyka. W ŚDS prowadzi pracownię stolarską. Jest aktywnym żeglarzem.


AGNIESZKA URBANIAK – Psychoterapeutka, psycholożka

Psychoterapeutka, psycholożka, ukończyła psychologię kliniczną na Uniwersytecie Warszawskim.
Absolwentka szeregu akredytowanych szkoleń z zakresu psychoterapii (terapia indywidualna, grupowa, rodzin) w nurcie psychodynamicznym.

Posiada doświadczenie pracy klinicznej  – w latach 2008-2018 Szpital Tworkowski, oddział dzienny.
Pracuje z osobami doświadczającymi różnorodnych kryzysów psychicznych, szczególnie z diagnozą psychozy.


EMILIA ANDRASIAK – PSYCHOLOG

Jest magistrem psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończyła również 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji (rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

Odbywała staż kliniczny na oddziałach szpitalnych.

Ma doświadczenie w terapii osób z różnorodnymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. Pracowała również z klientami, którzy nie mieli postawionych diagnoz psychiatrycznych, natomiast znaleźli się w trudnym przełomowym momencie życia oraz z ofiarami przemocy.

Należy do Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


MONIKA NIEMIEC – ADMINISTRATOR

Wykształcenie średnie, ekonomiczne. Administruje pracą sekretariatu ŚDS, obsługuje program żywieniowy i magazynowy.