HISTORIA ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku …. jak to się zaczęło ?

W tym roku placówka obchodziła trzynaste urodziny. Warto wspomnieć o początkach placówki, inicjatorach, twórcach.

W powiecie otwockim istniało zapotrzebowanie na placówkę zajmującą się osobami chorymi psychicznie. Dzięki staraniom Pani Małgorzaty Woźnickiej – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku oraz ówczesnego, ale i obecnego Starosty Otwockiego Pana Mirosława Pszonki, zawarto porozumienie między powiatem
a wojewodą mazowieckim, na mocy którego utworzono Środowiskowy Dom Samopomocy. Powiat przeznaczył na ten cel budynek z działką przy ul. Pułaskiego 5a (budynek dawnej poradni stomatologicznej i protetyki). Inwestycję w wysokości ok. 100 tyś złotych sfinansował wojewoda mazowiecki i to ten organ administracji rządowej będzie finansował dalsze działanie placówki, jako zadane zlecone gminom lub powiatom.

 

W dniu 19 stycznia 2005 roku Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Pani Hanna Lipke w imieniu Wojewody Mazowieckiego dokonała uroczystego otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku.

Była to wówczas 44 placówka tego typu uruchamiana w województwie mazowieckim.

Na uroczystość otwarcia przybyli m.in.: wspomniana Pani Hanna Lipke – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych MUW, Starosta Otwocki Pan Mirosław Pszonka, Przewodniczący Rady Powiatu Otwockiego Pan Juliusz Manikowski, Członek Zarządu Powiatu Pan Tomasz Grzanka, Dyrektor PCPR Pani Małgorzata Woźnicka, przedstawiciele ZP ZOZ, radni i przedstawiciele gmin oraz przedstawiciele Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Dyrektor placówki – Pani Jolanta Sęk – Ostaszewska z pracownikami oraz pierwszymi uczestnikami i zaproszonymi gośćmi uroczyście przecięła wstęgę uruchamiając tym samym tak ważną w powiecie otwockim placówkę. Jest to placówka wsparcia dziennego dla docelowo 40 osób z powiatu otwockiego, które zmagają się z rozmaitymi problemami natury psychicznej.

O środowiskowych domach samopomocy ogólnie ….

Głównym celem działania otwieranych domów jest udzielanie wsparcia osobom chorym psychicznie oraz uświadamianie społeczeństwa na temat chorób psychicznych.

Choroby psychiczne są owiane z jednej strony tajemnica i lękiem, drugiej skazane na stereotypy i uprzedzenia. Wiedza ogólna o psychice człowieka jest mała.

Wiedza o człowieku chorym psychicznie jeszcze mniejsza.

Działania środowiskowych  domów samopomocy mają na celu stworzenie osobom chorym psychicznie warunków, w których osoby mogłyby samodzielnie na miarę swoich możliwości, funkcjonować w środowisku oraz doskonalić umiejętności niezbędne do samodzielnego życia.

Zamysłem budowanego systemu oparcia społecznego w postaci środowiskowych domów jest przeciwdziałanie częstym hospitalizacjom, instytucjonalizacji oraz wykluczeniu osób chorych psychicznie.

Efektem działań prowadzonych przez środowiskowe domy jest poprawa funkcjonowania społecznego
i tym samym poprawa jakości życia osób korzystających z usług tych placówek.

Środowiskowe domy samopomocy są ważnym elementem infrastruktury a ich funkcjonowanie przyczynia się zmian postaw społecznych w stosunku do osób chorujących psychicznie.