NASZ BUDYNEK

Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku:

 


Teren wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy
w Otwocku: