PODSTAWA DZIAŁALNOŚCI:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
  (Dz. U. z 2015r 163, 693, 1045)
 2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego
  (Dz. U. z 2011r nr 231, poz. 1375)
 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
  (Dz. U. z 2015r poz. 1190)
 4. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
  (Dz. U. z 2015r  1445)
 5. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
  (Dz. U. z 2014r poz. 1786)
 6. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy
  (Dz. U. z 2014r poz. 1752)
 7. Porozumienia z Wojewodą Mazowieckim z dnia 15 października 2005r.
 8. Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku, przy ulicy Pułaskiego 5a ( Urz. Woj. Maz. z 2012r poz. 6956)