NATUROTERAPIA W SDS W OTWOCKU.

Naturoterapia

Czym jest NATUROTERAPIA ?

Określenie „NATUROTERAPIA” pochodzi z języka greckiego i oznacza „chorobę natury”. Obecnie naturoterapia stanowi część medycyny komplementarnej oraz jest powszechnie praktykowana w wielu krajach na całym świecie.

Naturoterapię charakteryzuje holistyczny sposób podejścia do zdrowia człowieka. Holizm nie wyklucza terapii naturalnych ani tych opartych o naukowe odkrycia, łączy metody służące przywróceniu zdrowia, pamiętając, że zdrowienie zależne jest od kondycji całego organizmu, sposobu życia, emocji a także środowiska, w którym przebywa. Medycyna holistyczna patrzy całościowo, dążąc do wyeliminowanie dolegliwości, szukając źródła analizując wszystkie możliwe czynniki, także te pośrednie, pozornie niezwiązane.

Naturoterapia

Naturopata zgodnie z opisem zawodu stosuje niekonwencjonalne naturalne metody terapii takie jak: ziołolecznictwo, arteterapię (leczenie przez sztukę), diety, akupunkturę, akupresurę, hydroterapię (wodolecznictwo), irydologię (analiza tęczówki oka), i inne. W połączeniu z praktykami klasycznej medycyny udziela informacji dotyczących higieny życia, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, poprawia jakość życia klientów i promuje zdrowy styl życia.

Naturoterapia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Otwocku.

Naturoterapia jest także w naszej małej ojczyźnie – lasy i bagna celestynowskie. Dziękujemy pięknie Pani Annie Nalazek za niezwykle inspirującą podróż w głąb siebie.