ZADANIA ŚDS

Zadania Środowiskowego Domu Samopomocy

  1. Udzielanie wsparcia społecznego osobom, które z powodu choroby psychicznej mają poważne trudności w życiu codziennym, a zwłaszcza
    w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem.
  2. Umożliwienie pełnienia lub podjęcia ról społecznych.
  3. Zapobieganie lub likwidowanie niezdolności do życia w społeczeństwie.
  4. Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
  5. Zapobieganie marginalizacji życia i stygmatyzacji.
  6. Przeciwdziałanie izolacji społecznej.