STRONA GŁÓWNA


ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OTWOCKU
-PLACÓWKA WSPARCIA dla OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE
Środowiskowy
Dom Samopomocy
w Otwocku

Otwock
ul.Pułaskiego 5a

ŚDS jest placówką wsparcia dziennego ( bez pobytu całodobowego) dla 40 dorosłych osób chorujących psychicznie oraz  w kryzysach psychicznych (TYP A) .

Celem działalności naszej placówki jest szeroko pojęta rehabilitacja nastawiona na przywrócenie osobom przewlekle psychicznie chorym umiejętności samodzielnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym.

Główne zadania ŚDS w Otwocku:
  1. Udzielanie wsparcia społecznego osobom, które z powodu choroby psychicznej mają poważne trudności w życiu codziennym, a zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem.
  2. Umożliwienie pełnienia lub podjęcia ról społecznych.
  3. Zapobieganie lub likwidowanie niezdolności do życia w społeczeństwie.
  4. Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
  5. Zapobieganie marginalizacji życia i stygmatyzacji.
  6. Przeciwdziałanie izolacji społecznej.