CENTRUM WSPARCIA PSYCHICZNEGO – PILOTAŻ

Powiat otwocki uzyskał dofinansowanie w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024”. Co to oznacza dla mieszkańców powiatu otwockiego?

Oznacza to, że od 1 maja 2024 roku do 31 października 2024 roku na terenie powiatu otwockiego realizowane będzie zadanie pn. Centrum Wsparcia Psychicznego – pilotaż współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego mające na celu szerzenie wiedzy na temat profilaktyki chorób i kryzysów psychicznych, możliwościach pomocy osobom w kryzysie, zasobach powiatu otwockiego w tym zakresie.

  Głównym realizatorem zadania będzie Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku przy ul. Pułaskiego 5a – placówka wsparcia dziennego o zasięgu powiatowym dla osób przewlekle chorujących psychicznie we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku oraz Domem Pomocy Społecznej „Anielin”.

W ramach tego zadania zrealizowane zostaną następujące działania:

  • 11 warsztatów szkoleniowo – edukacyjnych każdy po 3 godziny dla zróżnicowanych grup odbiorców: dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci w wieku szkolnym, młodzież szkolna, w tym z placówek opiekuńczo – wychowawczych, dorosłe osoby chorujące psychicznie, kadra pracująca na co dzień z osobami w kryzysach psychicznych.
  • „Kryzysownik” – publikacja w ilości 1500 egzemplarzy na temat zdrowia psychicznego i możliwościach uzyskania wsparcia w tym zakresie.
  • Nieodpłatny, ogólnodostępny PUNKT KONSULTACYJNY działający w każdy poniedziałek począwszy od 13 maja do 31 października  2024 roku w godzinach od 16.00 do 18.00 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Otwocku ul. Pułaskiego 5a,
    tel. 22 779-34-12
  • 3 – dniowy wyjazd szkoleniowy „Zanurzenie w doświadczeniu” dla 20 dorosłych uczestników warsztatów i ich rodzin, z udziałem osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego.
  • Powiatowe obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w dniu 10 października 2024 roku

Na realizację zadania powiat otwocki uzyskał wsparcie finansowe ze środków Samorządu Województwa  Mazowieckiego w wysokości 83.648,00 złotych.