WYCIECZKA DO MUZEUM ŻYDÓW POLSKICH POLIN

Dziś poznajemy historię Żydów Polskich w XX wieku.

12 kwietnia 2019 roku uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku wybrali się na zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Muzeum POLIN. FOTO: Kamil Grądzki

Zwiedziliśmy wystawę stałą prezentującą 1000 lat historii Żydów Polskich ale muzeum przygotowuje także dużą ilosć wystaw czasowych.

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku podczas zwiedzania wystawy stałej 1000 lat historii Żydów Polskich w muzeum POLIN.

Muzeum POLIN jest pierwszą w Polsce publiczno-prywatną instytucją tworzoną wspólnie przez rząd, samorząd lokalny i organizację pozarządową.

Muzeum POLIN jest nowoczesną instytucją kultury – muzeum historycznym ukazującym 1000 lat dziejów polskich Żydów.

Jest też miejscem spotkań i dialogu tych wszystkich, którzy pragną lepiej poznać przeszłość i współczesną kulturę żydowską, którzy z polsko-żydowskiej historii chcą wyciągnąć wnioski na przyszłość, którzy chcą zmierzyć się ze stereotypami i stawić czoła współczesnym zagrożeniom, takimi jak ksenofobia i nacjonalistyczne uprzedzenia.

Służąc ideom otwartości, tolerancji i prawdy Muzeum Polin przyczynia się do wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów.

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku podczas zwiedzania wystawy stałej 1000 lat historii Żydów Polskich w muzeum POLIN.
Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku podczas zwiedzania sali kinowej Muzeum Historii Żydów Polskich w muzeum POLIN.

Dziesiątki projektów, setki wydarzeń, tysiące uczestników – podsumowuje rok 2018, kolejny w Muzeum POLIN. Przez cały rok filmowcy śledzili gości Muzeum oraz pracowników Muzeum w pracy. Oto, co zarejestrowali.

Muzeum Historii Żydów Polskich jest zlokalizowane w Warszawie przy ulicy Mordechaja Anielewicza 6


Muzeum gości artystów polskich i zagranicznych, którzy zajmują się tematyką żydowskiego dziedzictwa i wielokulturowości w swojej pracy. Podczas trzytygodniowych rezydencji artyści opracowują własne projekty. Powstałe prace są wyświetlane w Muzeum i innych przestrzeniach.

Więcej zdjęć z wycieczki do Muzeum POLIN: