NASZE PRACE

Prace naszych uczestników:

Na zajęciach rozwijających aktywność i ekspresję twórczą prowadzonych w formie prac zespołowych

oraz indywidualnych wykonujemy między innymi prace plastyczne, ceramiczne, stolarskie, komputerowe, krawieckie, rękodzielnicze.

Prace naszych uczestników: