FORMY PRACY W ŚDS

Formy pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy

 1. Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, w tym m.in.: nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych, rozwiązywanie trudnych sytuacji, kształtowanie i utrwalanie umiejętności współdziałania
  i komunikowania się.
 2. Treningi kształtujące umiejętność samodzielnego i satysfakcjonującego funkcjonowania w życiu codziennym, w tym: trening kosmetyczno- higieniczny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening budżetowy, trening lekowy.
 3. Trening umiejętności spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań, w tym: zainteresowanie lekturą książek i czasopism, a także wybranymi programami telewizyjnymi i radiowymi, korzystanie z oferty instytucji kulturalnych, turystyka i działalność rekreacyjna, udział
  w spotkaniach towarzyskich i okolicznościowych.
 4. Zajęcia rozwijające aktywność i ekspresję twórczą prowadzone w formie prac zespołowych i indywidualnych z możliwością wyboru przez uczestnika rodzaju zajęć spośród proponowanych, takich jak: muzyczne, taneczne, teatralne, plastyczne, ceramiczne, stolarskie, komputerowe, krawieckie, rękodzielnicze.
 5. Zajęcia indywidualne i grupowe o charakterze terapeutycznym, w tym m.in.: zebrania społeczności, zajęcia integracyjne, psychorysunek, indywidualne rozmowy wspierające, psychoedukację.
 6. Poradnictwo psychologiczne.
 7. Niezbędna opieka.
 8. Terapia ruchowa.
 9. Praca socjalna – poradnictwo dla uczestników i ich rodzin, pomoc
  w kontaktach z urzędami i instytucjami.
 10. Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa
  w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym
  w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.