APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY W KRYZYSIE

Kryzys psychiczny przytłacza lub zaskakuje. W pierwszych momentach, zanim lepiej zrozumiemy co się dzieje, przydatne mogą okazać się poniższe wskazówki.

To apteczka pierwszej pomocy w kryzysie.

Co może sygnalizować, że ktoś z naszego otoczenia potrzebuje pomocy?

 • izoluje się, traci kontakt z otoczeniem
 • jest rozdrażniony lub zalękniony
 • ma zaburzenia snu i apetytu
 • nic go nie cieszy lub często śmieje się bez powodu
 • unika aktywności lub ma wyjątkowo dużo energii
 • staje się bardzo nieufny lub podejrzliwy
 • wypowiada dziwne treści
 • przypisuje sobie lub innym niezwykłe umiejętności
 • słyszy „głosy” i rozmowy,  których inni nie słyszą
 • mówi o samobójstwie, chęci odejścia z tego świata

Jak reagować?

 • otwarta rozmowa o tym, co się dzieje, co zauważamy
 • wyrażenie troski, podkreślenie istotności objawów
 • wyrażenie gotowości do pomocy, bycia przy tej osobie
 • zachęcenie do odbycia konsultacji u psychologa lub psychiatry
 • zaproponowanie towarzyszenia przy wizycie u profesjonalisty

STANY NAGŁE

 • wydaje się nie mieć kontaktu z rzeczywistością
 • jest skrajnie zagubiony
 • zamierza odebrać sobie życie
 • zagraża sobie lub otoczeniu

Co robić w stanach nagłych?

 • telefon alarmowy 112 w celu wezwania pogotowia
 • pozostanie w kontakcie z osobą, o ile nam ona nie zagraża, aż do momentu uzyskania profesjonalnej pomocy (przyjazd karetki)
 • zadbanie o siebie, chronienie się w sytuacji zagrożenia

BEZPŁATNA PROFESJONALNA POMOC:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku

ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock

tel.: 227884044

http://www.pcprotwock.pl


Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku

ul. Pułaskiego 5a, 05-400 Otwock

tel.: 227793412

http://www.sds-otwock.pl


Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Mickiewicza 8, 05-402 Otwock

tel.: 227781231


Poradnia Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia

ul. Mickiewicza 8, 05-402 Otwock

tel.: 227793026


Poradnia Leczenia Uzależnień

ul. Bolesława Prusa 1/3, 05-400 Otwock

tel.: 227792061 wew.30


Poradnia Psychologiczna

ul. Grunwaldzka 13, 05-402 Otwock

tel.: 227101801

http://rcz.com.pl


Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

ul. Sosnowa 4, 05-400 Otwock

tel.: 227793692

http://www.opsotwock.pl


Szpital Psychiatryczny w Warszawie

ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa

tel.: 221165200

tel.: 22 825 20 31

https://www.szpitalnowowiejski.pl/


APTECZKAPOMOCY-W-KRYZYSIE_1