ZAWIESZENIE PRACY Z UWAGI NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2020 r. działanie ŚDS zostaje czasowo zawieszone do dnia 10 kwietnia 2020.

UWAGA !!!

W związku z dynamicznie rozwijająca się sytuacją epidemiologiczną w kraju, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Otwocku zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2020 Starosty Otwockiego z dnia  11.03.2020r. informuje, że czasowo zawiesza zajęcia dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

Uczestnicy ŚDS od dnia 12.03.2020r. do odwołania nie mogą przebywać w ośrodku, korzystać ze wsparcia psychologicznego, terapeutycznego, materialno – bytowego (czynności higieniczne, posiłki).

Pracownicy ŚDS w czasie zawieszenia pełnią codzienne dyżury w godz. 9.00 – 12.00  tel: (22) 779-34-12

DECYZJA DO POBRANIA:


Stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii w związku z pandemią wirusa COVID-19

Pandemia wirusa COVID-19 (koronawirusa) jest globalnym doświadczeniem dotykającym ludzkie społeczności, w tym po raz pierwszy od dawna wszystkie osoby zamieszkujące nasz kraj. Bardzo ważnym dla przetrwania w dobrostanie psychicznym i fizycznym jest utrzymanie dobrych relacji wzajemnego zrozumienia i udzielania sobie wsparcia przy tego typu doświadczeniach. Pamiętajmy, że tego typu sytuacja dotyka każdego z nas – w różnym stopniu, na różne sposoby i w różnym czasie.

W związku z tym PTP oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychiatrii formułują poniżej przedstawione zalecenia:

1. Apelujemy do ścisłego przestrzegania zaleceń, których celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wydawanych przez Władze wszystkich szczebli na poziomie lokalnym i krajowym.

2 .Wzywamy do przestrzegania wszystkich zasad higieny osobistej i zachowań zgodnych z regułami wynikającymi z zaleceń epidemiologicznych, które są ogłaszane przez kompetentne organy sanitarne, medyczne i państwowe.

3. Poszukując informacji na temat pandemii wirusa COVID-19 powinniśmy korzystać z wiarygodnych źródeł. Szerzenie informacji niepotwierdzonych, wyolbrzymionych nie służy społeczeństwu i nam samym.

4. Wobec osób zakażonych i chorych powinniśmy (z poszanowaniem wszelkich zasad wynikających z dążenia do nierozprzestrzeniania się wirusa), zachowywać postawę empatii i wsparcia. Pamiętajmy, że osoby te doświadczają nie tylko skutków choroby, ale także konsekwencji emocjonalnych i osobistych.

5. Wiele osób przeżywa tego rodzaju wydarzenia po raz pierwszy w swoim życiu. Zwrócenie uwagi na ich potrzeby, na sposób doświadczania aktualnej sytuacji, rzeczowa rozmowa, możliwość podzielenia się przez nie swoimi obawami i innymi emocjami jest ważnym elementem wsparcia, które może i powinno być im udzielone przez odpowiedzialne osoby w ich otoczeniu. Także młodzież i dzieci w stopniu zależnym od wieku przyswajają informacje na temat bieżącej sytuacji. Rozumiejąca sposób przeżywania dziecka i uśmierzająca lęki rozmowa z rodzicami, innymi bliskimi osobami oraz opiekunami może im pomóc w spokojnym przejściu przez to doświadczenie.

6. Jako profesjonaliści ochrony zdrowia psychicznego podkreślamy, iż lęk występujący u pojedynczych osób z czasem rozprzestrzenia się, pojawia się także u osób z otoczenia. Nie zawsze pozostaje pod świadomą kontrolą osoby jego doznającej. Apelujemy zatem o podjęcie wszelkich działań zapobiegających szerzeniu się paniki, negatywnie wpływającej na nas wszystkich. Należy pamiętać, że pracownicy ochrony zdrowia psychicznego w uzasadnionych przypadkach wdrażać będą wszelkie czynności profilaktyczne i lecznicze związane z utrzymaniem wyrównanego stanu zdrowia psychicznego u każdej osoby tego wymagającej.

7. Osoby doświadczające na co dzień problemów dotyczących zdrowia psychicznego mogą być w obecnym czasie szczególnie podatne na nasilenie się wcześniejszych objawów, zwłaszcza lęku. Mogą one wymagać specjalistycznej pomocy, natomiast postawa otoczenia tych osób powinna zapewniać im poczucie bezpieczeństwa.

8. Osoby starsze, jako szczególnie narażone na zagrożenia wynikające z pandemii wirusa COVID-19 powinny uzyskać szczególną uwagę i pomoc. Czynności zmierzające do otoczenia tych osób opieką i nie narażania na możliwość zakażenia powinny zostać przemyślane i zastosowane w każdym przypadku indywidualnie.