HISTORIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W OTWOCKU

HISTORIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W OTWOCKU

Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku …. jak to się zaczęło ?

HISTORIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W OTWOCKU
HISTORIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W OTWOCKU

W tym roku placówka obchodziła trzynaste urodziny. Warto wspomnieć o początkach placówki, inicjatorach, twórcach.

W powiecie otwockim istniało zapotrzebowanie na placówkę zajmującą się osobami chorymi psychicznie. Dzięki staraniom Pani Małgorzaty Woźnickiej – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku oraz ówczesnego, ale i obecnego Starosty Otwockiego Pana Mirosława Pszonki, zawarto porozumienie między powiatem a wojewodą mazowieckim. Na mocy tego porozumienia utworzono Środowiskowy Dom Samopomocy. Powiat przeznaczył na ten cel budynek z działką przy ul. Pułaskiego 5a .

Był to budynek dawnej poradni stomatologicznej i protetyki.

Inwestycję w wysokości ok. 100 tyś złotych sfinansował wojewoda mazowiecki.

Ten organ administracji rządowej będzie finansował dalsze działanie placówki, jako zadane zlecone gminom lub powiatom.

 

W dniu 19 stycznia 2005 roku Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Pani Hanna Lipke w imieniu Wojewody Mazowieckiego dokonała uroczystego otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku.

Była to wówczas 44 placówka tego typu uruchamiana w województwie mazowieckim.

HISTORIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W OTWOCKU
HISTORIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W OTWOCKU

Na uroczystość otwarcia przybyli m.in.:

  • wspomniana Pani Hanna Lipke – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych MUW,
  • Starosta Otwocki Pan Mirosław Pszonka,
  • Przewodniczący Rady Powiatu Otwockiego Pan Juliusz Manikowski,
  • Członek Zarządu Powiatu Pan Tomasz Grzanka,
  • Dyrektor PCPR Pani Małgorzata Woźnicka,
  • przedstawiciele ZP ZOZ,
  • radni
  • przedstawiciele gmin
  • przedstawiciele Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.
HISTORIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W OTWOCKU
HISTORIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W OTWOCKU

Dyrektor placówki – Pani Jolanta Sęk – Ostaszewska z pracownikami oraz pierwszymi uczestnikami i zaproszonymi gośćmi uroczyście przecięła wstęgę uruchamiając tym samym tak ważną w powiecie otwockim placówkę.

Jest to placówka wsparcia dziennego dla docelowo 40 osób z powiatu otwockiego, które zmagają się z rozmaitymi problemami natury psychicznej.

O środowiskowych domach samopomocy ogólnie ….
HISTORIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W OTWOCKU
HISTORIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W OTWOCKU

Głównym celem działania otwieranych domów jest udzielanie wsparcia osobom chorym psychicznie oraz uświadamianie społeczeństwa na temat chorób psychicznych.

Choroby psychiczne są owiane z jednej strony tajemnica i lękiem, drugiej skazane na stereotypy i uprzedzenia.

Wiedza ogólna o psychice człowieka jest mała. Wiedza o człowieku chorym psychicznie jeszcze mniejsza.

Działania środowiskowych domów samopomocy mają na celu stworzenie osobom chorym psychicznie warunków, w których osoby mogłyby samodzielnie na miarę swoich możliwości, funkcjonować w środowisku oraz doskonalić umiejętności niezbędne do samodzielnego życia.

Zamysłem budowanego systemu oparcia społecznego w postaci środowiskowych domów jest przeciwdziałanie częstym hospitalizacjom, instytucjonalizacji oraz wykluczeniu osób chorych psychicznie.

Efektem działań prowadzonych przez środowiskowe domy jest poprawa funkcjonowania społecznego i tym samym poprawa jakości życia osób korzystających z usług tych placówek.

Środowiskowe domy samopomocy są ważnym elementem infrastruktury a ich funkcjonowanie przyczynia się zmian postaw społecznych w stosunku do osób chorujących psychicznie.

HISTORIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W OTWOCKU
HISTORIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W OTWOCKU