SZKOLENIE: NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPRZĘŻONA W OBLICZU AKTUALNYCH METOD I FORM PRACY Z PODOPIECZNYMI

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPRZĘŻONA W OBLICZU AKTUALNYCH METOD I FORM PRACY Z PODOPIECZNYMI

W kwietniu zaplanowaliśmy również jednodniowe szkolenie całego zespołu na temat: „Niepełnosprawność sprzężona w obliczu aktualnych metod i form pracy z podopiecznymi” organizowane przez Ośrodek Profilaktyki Społecznej w Krakowie.

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPRZĘŻONA W OBLICZU AKTUALNYCH METOD I FORM PRACY Z PODOPIECZNYMI
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPRZĘŻONA W OBLICZU AKTUALNYCH METOD I FORM PRACY Z PODOPIECZNYMI
Zakres szkolenia obejmuje takie tematy jak:

1) Istota niepełnosprawności sprzężonej – koncepcje, definicje, etiologia

2) Profilaktyka prozdrowotna w pracy z osobami z niepełnosprawnościami

sprzężonymi

3) Wspomaganie rozwoju oraz edukacja osób z niepełnosprawnościami

sprzężonymi

4) Diagnoza i planowanie działań rehabilitacyjnych w obrębie rehabilitacji

społecznej, fizycznej i psychicznej

5) Wsparcie osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz tworzenie

planów pomocy

6) Rola i zadania terapeuty w procesie pracy z osobami z niepełnosprawnościami sprzężonymi

7) Obszary działań wobec osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi m.in

– wyrównywanie szans, autorewalidacja, autorehabilitacja, autonomia