PODRÓŻE MOICH MARZEŃ-KONKURS ORGANIZOWANY PRZEZ PFRON

SztNiepełnosprawnych- konkurs "Podróże moich marzeń"

Konkurs „Podróże moich marzeń”

Jest to konkurs organizowany przez PFRON.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zorganizował w tym roku konkurs pod nazwą „Podróże moich marzeń”

W tym roku uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku :

  • p. Piotr,
  • p. Irena,
  • p. Joanna
  • p. Małgorzata

przygotowali na ten konkurs kilka prac.
Prace te prezentujemy poniżej.
Trzymamy kciuki !

Podróże moich marzeń
Podróże moich marzeń:
Autor p. Piotr J.
Tytuł „Lot w nieznane”
Kategoria: malarstwo
Podróże moich marzeń
Podróże moich marzeń:
Autorki: p. Irena Z. i p. Joanna M.
Tytuł „Jak mało potrzeba, aby być szczęśliwym”
Kategoria: witraż
Podróże moich marzeń
Podróże moich marzeń:
Autor: p. Małgorzata Z.
Tytuł: „Powitanie z Afryką”
Kategoria: tkanina – batik
Podróże moich marzeń
Podróże moich marzeń:
Autor: p. Małgorzata Z.
Tytuł: „Wyprawa na koniec świata”
kategoria: malarstwo

Sztuka Osób Niepełnosprawnych.

Konkurs jest skierowany do uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest hasło „Podróże moich marzeń”. Prace można zgłaszać w następujących kategoriach: malarstwo i witraż, rysunek i grafika, rzeźba kameralna i płaskorzeźba, tkanina i aplikacja oraz fotografia.

Prace wraz z niezbędną dokumentacją należy przesłać do dnia 31 lipca 2019 r.

Najlepsze prace etapu wojewódzkiego zostaną wybrane podczas posiedzenia komisji konkursowej.
Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni podczas uroczystej gali wojewódzkiej.

Żródło: PFRON