WYCIECZKA SDS W OTWOCKU DO KAZIMIERZA DOLNEGO

Wycieczka SDS w Otwocku do Kazimierza

25 czerwca uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku wybrali się na wycieczkę na południe, do Kazimierza Dolnego.

Wycieczka SDS w Otwocku do Kazimierza
Wycieczka SDS w Otwocku do Kazimierza

Kazimierz Dolny

chociaż jest niewielkim miastem, to – dzięki swej bogatej historii – obfituje w liczne interesujące zabytki architektury zarówno sakralnej, jak i świeckiej.

Wycieczka SDS w Otwocku do Kazimierza
Wycieczka SDS w Otwocku do Kazimierza
Wycieczka SDS w Otwocku do Kazimierza
Wycieczka SDS w Otwocku do Kazimierza

Historia Kazimierza

Początki osady sięgają XI wieku. Na jednym ze wzgórz istniała osada zwana Wietrzną Górą, należąca do zakonu benedyktynów. W 1181 roku Kazimierz Sprawiedliwy przekazał osadę norbertankom z podkrakowskiego Zwierzyńca. Norbertanki zmieniły nazwę osady na Kazimierz (imię darczyńcy).

Nazwa została odnotowana w kronikach po raz pierwszy w 1249 roku, a przymiotnik „Dolny” został dodany w latach późniejszych, w celu odróżnienia osady od leżącego w górnym biegu rzeki Kazimierza, założonego pod Krakowem.

Po około 150 latach osada i okoliczne wsie stały się dobrami korony. Władysław Łokietek w 1325 r. ufundował kościół parafialny.

Żródło- Wikipedia

Złoty wiek Kazimierza skończył się w lutym 1656 r. wraz ze spaleniem miasta i zamku przez wojska króla szwedzkiego Karola Gustawa. Powtarzające się przemarsze wojsk i późniejsza zaraza przyczyniły się do upadku miasta. W 1677 r. Jan III Sobieski wydał dekret pozwalający osiedlać się kupcom ormiańskim, greckim i żydowskim.
Ożywienie gospodarcze nie trwało jednak długo.
Kolejne wojny polsko-szwedzkie ponownie spustoszyły miasto. Spadło także zapotrzebowanie w na polskie zboże.
Kupcy próbowali rozwijać handel drewnem i przemysł szkutniczy. Jednak nie były to zyski podobne do tych osiąganych na handlu zbożem.
Późniejsze rozbiory odcięły Kazimierz od rynków zbytu.

Żródło – Wikipedia
Wycieczka-SDS-w-Otwocku-do-Kazimierza
Wycieczka-SDS-w-Otwocku-do-Kazimierza

Kazimierz został odbudowany po zniszczeniach II wojny światowej w znacznej mierze dzięki staraniom Karola Sicińskiego, któremu to zadanie powierzył ówczesny minister kultury.

Dzisiaj Kazimierz Dolny stanowi zespół urbanistyczno-krajobrazowy, w którym został zachowany historyczny układ ośrodka handlu położonego na szlaku wiślanym.

27 kwietnia 1979 roku (na podstawie projektu Zakładu Ochrony Przyrody PANKrakowie) został utworzony Kazimierski Park Krajobrazowy.

Żródło – Wikipedia
Wycieczka-SDS-w-Otwocku-do-Kazimierza
Wycieczka-SDS-w-Otwocku-do-Kazimierza

8 września 1994 roku kazimierski zespół zabytkowy został uznany za pomnik historii zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy.

W Kazimierzu w latach 90. XX wieku zawiązano drużynę piłkarską Orły Kazimierz z boiskiem w Bochotnicy. Od 2007 roku w Kazimierzu odbywa się Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi.

Żródło – Wikipedia
Wycieczka-SDS-w-Otwocku-do-Kazimierza
Wycieczka-SDS-w-Otwocku-do-Kazimierza