II KONGRES ZDROWIA PSYCHICZNEGO

3 czerwca 2019 braliśmy udział w drugim Kongresie Zdrowia Psychicznego zorganizowanym w PKiN w Warszawie.

Kongres Zdrowia Psychicznego jest ruchem, który skupia wokół siebie pacjentów i lekarzy, rodziny osób chorych i psychologów, pracowników pomocy społecznej, humanistów, filozofów, socjologów, wszystkich zainteresowanych poprawą sytuacji osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

Dramatyczny stan psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce, oraz ciągłe odkładanie realizacji jej niezbędnej i systemowej reformy, poprzez pełne wdrożenie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, powoduje że chorzy często nadal leczą się w warunkach uwłaczających ludzkiej godności, a w wielu miejscach Polski właściwa pomoc jest praktycznie niedostępna.

Problem dotyczy dużej części społeczeństwa ponieważ z badań wynika, że około 25% populacji korzysta okresowo z pomocy psychologicznej bądź psychiatrycznej. Chcemy mieć wpływ na reformę polskiej opieki psychiatrycznej.


Choroby psychiczne obarczone są bardzo silnym stygmatem, osoby po kryzysach psychicznych są marginalizowane społecznie lub same się izolują.

Stygmatyzacja pogarsza jakość ich życia, powoduje obniżenie statusu ekonomicznego, ogranicza dostęp do ważnych zasobów jak zatrudnienie, edukacja, opieka medyczna.

Zwiększa ryzyko samobójstwa.

Na skutek wykluczenia społeczeństwo traci wartościowe jednostki, które mogłyby w różnych aspektach przyczyniać się do jego rozwoju, a inwalidyzacja generuje większe koszty pomocy społecznej.

Chcemy to zmienić, aby zmniejszyć straty związane z tym problemem.

II KONGRES ZDROWIA PSYCHICZNEGO
II KONGRES ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Tematy II Kongresu Zdrowia Psychicznego:
Sesja plenarna – Posumowanie dotychczasowego działania pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Sesje satelitarne:
1. Psychiatria dzieci i młodzieży
2. Pomoc społeczna
3. Profilaktyka zdrowia psychicznego

II KONGRES ZDROWIA PSYCHICZNEGO
II KONGRES ZDROWIA PSYCHICZNEGO