14 LAT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W OTWOCKU.

W tym roku placówka obchodziła czternaste urodziny. Warto wspomnieć o początkach placówki, inicjatorach, twórcach.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku …. jak to się zaczęło ?

W tym roku placówka obchodziła czternaste urodziny. Warto wspomnieć o początkach placówki, inicjatorach oraz twórcach.

W powiecie otwockim istniało zapotrzebowanie na placówkę zajmującą się osobami chorymi psychicznie. Dzięki staraniom Pani Małgorzaty Woźnickiej – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku oraz ówczesnego, ale i obecnego Starosty Otwockiego Pana Mirosława Pszonki, zawarto porozumienie między powiatem
a wojewodą mazowieckim, na mocy którego utworzono Środowiskowy Dom Samopomocy. Powiat przeznaczył na ten cel budynek z działką przy ul. Pułaskiego 5a (budynek dawnej poradni stomatologicznej i protetyki). Inwestycję w wysokości ok. 100 tyś złotych sfinansował wojewoda mazowiecki i to ten organ administracji rządowej będzie finansował dalsze działanie placówki, jako zadane zlecone gminom lub powiatom.

HISTORIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W OTWOCKU
HISTORIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W OTWOCKU

W dniu 19 stycznia 2005 roku Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Pani Hanna Lipke w imieniu Wojewody Mazowieckiego dokonała uroczystego otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku.

Była to wówczas 44 placówka tego typu uruchamiana w województwie mazowieckim.

Na uroczystość otwarcia przybyli m.in.: wspomniana Pani Hanna Lipke – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych MUW, Starosta Otwocki Pan Mirosław Pszonka, Przewodniczący Rady Powiatu Otwockiego Pan Juliusz Manikowski, Członek Zarządu Powiatu Pan Tomasz Grzanka, Dyrektor PCPR Pani Małgorzata Woźnicka, przedstawiciele ZP ZOZ, radni i przedstawiciele gmin oraz przedstawiciele Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Dyrektor placówki – Pani Jolanta Sęk – Ostaszewska z pracownikami oraz pierwszymi uczestnikami i zaproszonymi gośćmi uroczyście przecięła wstęgę uruchamiając tym samym tak ważną w powiecie otwockim placówkę. Jest to placówka wsparcia dziennego dla docelowo 40 osób z powiatu otwockiego, które zmagają się z rozmaitymi problemami natury psychicznej.

Więcej informacji o historii ŚDS