KONFERENCJA – SAMOPOMOC OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM KRYZYSU PSYCHICZNEGO

28 listopada 2018 roku uczestniczyliśmy w konferencji

Samopomoc osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego” .

Konferencja została została zorganizowana na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 40.

Akademia Pedagogiki Specjalnej
Konferencja "samopomoc osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego"
Konferencja „samopomoc osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego”

Obszerny temat konferencji dał nam dużo nowej wiedzy oraz  doświadczenia.

Program konferencji "samopomoc osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego"
Program konferencji „samopomoc osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego”

Omówiliśmy między innymi:

  • Psychologiczne mechanizmy grup samopomocowych.
  • Niewykorzystane szanse – ruchy samopomocowe osób chorych psychicznie.
  • Pięć lat działalności Grupy Wsparcia TROP.
  • Program Doradcy Telefoniczni , działania destygmatyzacyjne i motywacja do aktywności samopomocowej Grupy Wsparcia TROP.
  • Rozwój ruchów samopomocowych.
  • Nowe wyzwania, nowa rola, nowe perspektywy – Doradztwo Telefoniczne
    osób doświadczających kryzysu psychicznego.
  • Znaczenia pracy wolontariackiej w rozwoju kompetencji zawodowych studentów psychologii.
Konferencja „samopomoc osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego”

Udało się także nawiązać nowe kontakty.

 P. Agnieszka Wieczorek - Dyrektor ŚDS w Otwocku z uczestniczką Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku.
P. Agnieszka Wieczorek – Dyrektor ŚDS w Otwocku z uczestniczką Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku.