SUPERWIZJA W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W OTWOCKU

Zespół Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, wiedzę i umiejętności uczestnicząc w rozmaitych formach szkolenia.

Jedną z takich form jest grupowa superwizja, której zespół poddaje się systematycznie 1 raz miesiącu przez 2 godziny.

Zespół Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, wiedzę i umiejętności uczestnicząc w rozmaitych formach szkolenia.
SUPERWIZJA W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W OTWOCKU

Superwizja to metoda używana w konsultacjach, psychoterapii i innych dyscyplinach związanych z opieką nad zdrowiem psychicznym. Stosowana jest także w kontaktach z osobami dotkniętymi psychologicznymi problemami zdrowotnymi.

Obejmuje regularne spotkania terapeuty/terapeutów z innym specjalistą posiadającym certyfikat superwizora.

Celem superwizji jest pomoc terapeucie w przyjrzeniu się jego własnemu doświadczeniu w pracy z pacjentem. Także ewentualnym przeszkodom w tym kontakcie leżącym zarówno po stronie samego terapeuty jak i pacjenta.

Celem jest również zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług terapeutycznych.

Udział w superwizji to uczestniczenie w procesie dawania i brania. Podczas superwizji dzielimy się z innymi terapeutami swoimi trudnościami, wątpliwościami i pomysłami, przyglądamy się ich pracy, oglądamy ich problemy, słuchamy stawianych przez nich pytań, a także skierowanych do nas informacji o naszej pracy.

Superwizja to wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne zastanawianie się nad źródłami trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań, ujawnianie swoich uczuć. Często jest to także odkrywanie swoich nieuświadamianych wcześniej uczuć i przekonań. Uczestnicząc w superwizji, odkrywamy przed sobą nawzajem takie obszary własnego JA, które dla nas samych są nieraz nieznane. Doświadczamy wtedy bliskiego kontaktu ze sobą i z innymi, co początkowo może wydawać się zagrażające, ale w konsekwencji służy naszemu rozwojowi.