Konferencja „Seksualność bez barier i uprzedzeń. Rehabilitacja seksualna 2017”

Konferencja „Seksualność bez barier i uprzedzeń. Rehabilitacja seksualna"

Konferencja „Seksualność bez barier i uprzedzeń. Rehabilitacja seksualna 2017”

Kadra ŚDS, oprócz systematycznych superwizji całego zespołu, podnosi swoje kompetencje biorąc udział w rozmaitych szkoleniach, seminariach, konferencjach.

Tym razem p. Agnieszka Wieczorek i p. Weronika Rybak uczestniczyły w „II Międzynarodowej Konferencji Rehabilitacja Seksualna. Seksualność bez barier i uprzedzeń”.

Była to interdyscyplinarna konferencja medyczna poświęcona problematyce seksualności pacjentów.

Tych którzy  cierpią z powodu chorób przewlekłych ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności i chorób cywilizacyjnych.

Wiedzą podzieliły się ze współpracownikami ŚDS, aby pełniej zrozumieć i zgłębić kwestię seksualności osób niepełnosprawnych, w tym chorujących psychicznie.


Program konferencji:
Konferencja „Seksualność bez barier i uprzedzeń. Rehabilitacja seksualna 2017”
Konferencja „Seksualność bez barier i uprzedzeń. Rehabilitacja seksualna 2017”