Kurs pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy w ŚDS

W czerwcu odbył się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Otwocku

kurs pierwszej pomocy. Był to doskonale spędzony czas dający

nową i ugruntowujący posiadaną już wiedzę.

Zdjęcia z kursu: